Zirconium(IV) fluoride, 99.9% (metals basis)

Nr CAS: 7783-64-4
Nr katalogowy: 39489
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 39489 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: F-4-Zr

Masa cząsteczkowa: 167.21

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar