Yttrium(III) 2-ethylhexanoate, 10% w/v in n-hexane

Nr CAS: 103470-68-4
Nr katalogowy: 43356
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43356 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-2–4-H-4–5-O-6-Y

Masa cząsteczkowa: 518.16

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H315-H361-H336-H373-H304-H401-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P273-P280h-P243-P301+P330+P331-P315

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar