Vanadium(III) oxide, 99.7% (metals basis)

Nr CAS: 1314-34-7
Nr katalogowy: 43377
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43377 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: V-2-O-3-

Masa cząsteczkowa: 149.88

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H310-H332-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P262-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar