Tris(4,4,4-trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butanediono)europium(III)

Nr CAS: 14054-87-6
Nr katalogowy: 45772
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 45772 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-2–4-H-1–2-EuF-9-O-6-S-3-

Masa cząsteczkowa: 815.51

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar