Tri-n-butylborane, 98%

Nr CAS: 122-56-5
Nr katalogowy: 33533
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 33533 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: [CH-3-(CH-2-)-3-]-3-B

Masa cząsteczkowa: 182.16

Zwroty wskazujące zagrożenie: H250-H302-H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P422a-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar