Toluene, anhydrous, 99.8%, packaged under Argon in resealable ChemSealĺŞ bottles

Nr CAS: 108-88-3
Nr katalogowy: 41841
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 41841 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-6-H-5-CH-3-

Masa cząsteczkowa: 92.14

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H315-H361-H336-H373-H304

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260-P301+P310a-P303+P361+P353-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar