Thulium(III) oxide, 99.9% (REO)

Nr CAS: 12036-44-1
Nr katalogowy: 36279
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 36279 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: O-3-Tm-2-

Masa cząsteczkowa: 385.87

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar