Tetraethylammonium hydroxide, 35% w/w aq. soln.

Nr CAS: 77-98-5
Nr katalogowy: 36560
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 36560 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-8-H-2–1-NO

Masa cząsteczkowa: 147.26

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar