Tetraethylammonium chloride monohydrate, 98+%

Nr CAS: 68696-18-4
Nr katalogowy: 30818
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 30818 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: (C-2-H-5-)-4-NCl•H-2-O

Masa cząsteczkowa: 183.72 (165.71anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar