Tetra-n-butylammonium phosphate, 98%, non-UV

Nr CAS: 5574-97-0
Nr katalogowy: 46746
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 46746 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–6-H-3–8-NO-4-P

Masa cząsteczkowa: 339.46

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280a-P264-P305+P351+P338-P321-P332+P313-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar