Tantalum(V) ethoxide, optical grade, 99.95% (metal basis)

Nr CAS: 6074-84-6
Nr katalogowy: L16033
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: L16033 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–0-H-2–5-O-5-Ta

Masa cząsteczkowa: 406.25

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar