Sulfuric acid, Environmental Grade, 93-98%

Nr CAS: 7664-93-9
Nr katalogowy: 38751
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 38751 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: H-2-SO-4-

Masa cząsteczkowa: 98.08

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar