Strontium hydroxide octahydrate, 99% (metals basis)

Nr CAS: 1311-10-0
Nr katalogowy: 41351
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 41351 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Sr(OH)-2-•8H-2-O

Masa cząsteczkowa: 265.76 (121.60anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar