Strontium chloride, ultra dry, 99.995% (metals basis)

Nr CAS: 10476-85-4
Nr katalogowy: 35719
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 35719 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: SrCl-2-

Masa cząsteczkowa: 158.53

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H315-H318-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar