Strontium bromide hexahydrate, 95%

Nr CAS: 7789-53-9
Nr katalogowy: 72105
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 72105 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Br-2-Sr•6H-2-O

Masa cząsteczkowa: 355.53 (247.44anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280g-P305+P351+P338

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar