Spectrofluxĺ¨ 1000A, Lithium metaborate, fused

Nr CAS: 13453-69-5
Nr katalogowy: 96706
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 96706 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar