Sodium borohydride, 98% min

Nr CAS: 16940-66-2
Nr katalogowy: 88983
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 88983 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: BH-4-Na

Masa cząsteczkowa: 37.83

Zwroty wskazujące zagrożenie: H260-H301-H311-H330-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P223-P301+P310a-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P320-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar