Sodium bicarbonate, 1M buffer soln., pH 9.4

Nr CAS: 144-55-8
Nr katalogowy: J62808
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J62808 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H319

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280i-P264-P305+P351+P338-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar