Soda lime, indicating, ACS

Nr CAS: 8006-28-8
Nr katalogowy: 44697
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44697 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar