Silicon powder, crystalline, -325 mesh, 99.999% (metals basis)

Nr CAS: 7440-21-3
Nr katalogowy: 35662
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 35662 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H303

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P280-P240-P241-P312-P370+P378c

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar