(S)-(-)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine, ChiProsĺ¨ 94%

Nr CAS: 4187-56-8
Nr katalogowy: H66715
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H66715 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-8-H-1–0-ClN

Masa cząsteczkowa: 155.63

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H330-H315-H318-H317-H401-H411

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P304+P340-P305+P351+P338-P320-P330-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar