Rhodium powder, -22 mesh, Premionĺ¨, 99.97% (metals basis), precious metals typically <20ppm each

Nr CAS: 7440-16-6
Nr katalogowy: 10668
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 10668 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P280-P240-P241-P370+P378a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar