Pyridine-d5, 99.5%(Isotopic)

Nr CAS: 7291-22-7
Nr katalogowy: 42341
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 42341 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-5-D-5-N

Masa cząsteczkowa: 84.14

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H302-H312-H332

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar