Potassium pyrophosphate, anhydrous, 96% min

Nr CAS: 7320-34-5
Nr katalogowy: 44269
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44269 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: K-4-O-7-P-2-

Masa cząsteczkowa: 330.34

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar