Potassium peroxydisulfate, 97%

Nr CAS: 7727-21-1
Nr katalogowy: A15310
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A15310 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: K-2-O-8-S-2-

Masa cząsteczkowa: 270.33

Zwroty wskazujące zagrożenie: H272-H302-H315-H319-H334-H317-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P221-P210a-P284-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar