Potassium iodate, Acculute Standard Volumetric Solution, Final Concentration 0.1N

Nr CAS: 5/6/58
Nr katalogowy: 88605
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 88605 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: KIO-3-

Masa cząsteczkowa: 214

Zwroty wskazujące zagrożenie: H272-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P221-P210a-P220-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar