Potassium fluoride, 99.9% (metals basis)

Nr CAS: 7789-23-3
Nr katalogowy: 42217
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 42217 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: FK

Masa cząsteczkowa: 58.1

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H311-H331

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280h-P301+P310a-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar