Platinum(IV) chloride, Premionĺ¨, 99.99+% (metals basis), Pt 57% min

Nr CAS: 13454-96-1
Nr katalogowy: 43703
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43703 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: PtCl-4-

Masa cząsteczkowa: 336.9

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H314-H318-H334-H317

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P301+P310a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar