Phenylmagnesium bromide, 3M in 2-MeTHF

Nr CAS: 100-58-3
Nr katalogowy: H54729
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H54729 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-6-H-5-BrMg

Masa cząsteczkowa: 181.31

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar