Petroleum ether 60/80

Nr CAS: 8032-32-4
Nr katalogowy: L13734
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: L13734 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H225-H340-H350-H304

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P201-P301+P310a-P303+P361+P353-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar