Perchloric acid, Environmental Grade, 67-71%

Nr CAS: 7601-90-3
Nr katalogowy: 38749
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 38749 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: HClO-4-

Masa cząsteczkowa: 100.46

Zwroty wskazujące zagrożenie: H271-H314

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P221-P283-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar