O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N’,N’-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 98+%

Nr CAS: 330645-87-9.jpg
Nr katalogowy: H26402
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: H26402 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-1–1-H-1–5-ClF-6-N-5-OP

Masa cząsteczkowa: 413.69

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar