N,N-Dimethylformamide, HPLC grade, 99.7+%, packaged under Argon in resealable ChemSealĺŞ bottles

Nr CAS: 25174
Nr katalogowy: 41859
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 41859 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: HCON(CH-3-)-2-

Masa cząsteczkowa: 73.09

Zwroty wskazujące zagrożenie: H226-H312-H332-H319-H360

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P201-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar