Nickel(II) chloride hexahydrate, 98%

Nr CAS: 7791-20-0
Nr katalogowy: A14366
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A14366 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cl-2-Ni•6H-2-O

Masa cząsteczkowa: 237.71 (129.60anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H331-H315-H334-H317-H341-H350-H360-H372-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201-P273-P309+P311-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar