Nickel Chromium wire, 0.25mm (0.01in) dia

Nr CAS: 11106-97-1
Nr katalogowy: 42195
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 42195 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Ni:Cr; 80:20 wt%

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H317-H351

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201-P261-P280-P308+P313-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar