MOPS, 1.0M buffer soln., pH 9.0

Nr CAS: 1132-61-2
Nr katalogowy: J60097
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J60097 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar