Molybdenum nanopowder, APS 60-80nm, 99% (metals basis)

Nr CAS: 7439-98-7
Nr katalogowy: 45794
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 45794 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P280-P240-P241-P370+P378a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar