Mineral oil, light, Molecular Biology Grade, Affymetrix/USB

Nr CAS: 8042-47-5
Nr katalogowy: J71600
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: J71600 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny:

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H304

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P301+P310a-P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar