Manganese nanopowder, APS 30-50nm, 99.9% (metals basis)

Nr CAS: 7439-96-5
Nr katalogowy: 45508
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 45508 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Mn(core)/Mn-3-O-4-(shell)

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P280-P240-P241-P370+P378a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar