Lithium nitrate, Ionization Buffer Solution, Specpureĺ¨

Nr CAS: 7790-69-4
Nr katalogowy: 45293
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 45293 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: 1% Li (as Li-2-CO-3-) in 5% HNO-3-

Masa cząsteczkowa:

Zwroty wskazujące zagrożenie: H272-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P221-P210a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar