Lithium metaborate, dried, 99%

Nr CAS: 13453-69-5
Nr katalogowy: A16145
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A16145 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: BLiO-2-

Masa cząsteczkowa: 49.75

Zwroty wskazujące zagrożenie: H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar