Lithium hydroxide monohydrate, ACS, 98% min

Nr CAS: 1310-66-3
Nr katalogowy: 43171
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43171 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: LiOH•H-2-O

Masa cząsteczkowa: 41.96 (23.95anhy)

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H331-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P301+P310a-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar