Lithium fluoride, 99.98% (metals basis)

Nr CAS: 7789-24-4
Nr katalogowy: 10986
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 10986 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: FLi

Masa cząsteczkowa: 25.94

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P301+P310a-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar