Lead(II) zirconium oxide, 99.7% (metals basis excluding Hf), Hf 1% max

Nr CAS: 12060-01-4
Nr katalogowy: 14682
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 14682 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: PbZrO-3-

Masa cząsteczkowa: 346.42

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H332-H360-H373-H400-H410

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260-P201-P280-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar