Iron(III) isopropoxide, 98%

Nr CAS: 14995-22-3
Nr katalogowy: 44873
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44873 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: C-9-H-2–1-FeO-3-

Masa cząsteczkowa: 233.11

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P280g-P305+P351+P338-P337+P313

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar