Iron(II) chloride, anhydrous, 99.5% (metals basis)

Nr CAS: 7758-94-3
Nr katalogowy: 31141
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 31141 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Cl-2-Fe

Masa cząsteczkowa: 126.75

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280-P305+P351+P338-P309-P310

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar