Iron powder, electrolytic, 99+%

Nr CAS: 7439-89-6
Nr katalogowy: A15995
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: A15995 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: Fe

Masa cząsteczkowa: 55.85

Zwroty wskazujące zagrożenie: H228-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar