Iodomethane, 99+%, stab. with copper

Nr CAS: 74-88-4
Nr katalogowy: 43681
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 43681 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: CH-3-I

Masa cząsteczkowa: 141.94

Zwroty wskazujące zagrożenie: H301-H312-H331-H315-H351-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201-P261-P280-P301+P310a-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar