Iodine monochloride, ACS

Nr CAS: 7790-99-0
Nr katalogowy: 44348
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44348 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: ClI

Masa cząsteczkowa: 162.36

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H312-H314-H318

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P260h-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar