Indium(III) sulfide, 99.98% (metals basis)

Nr CAS: 12030-24-9
Nr katalogowy: 44835
Sprawdź dostępność
MSDS

SKU: 44835 Kategoria:

Opis

Wzór sumaryczny: In-2-S-3-

Masa cząsteczkowa: 325.83

Zwroty wskazujące zagrożenie: H302-H332-H315-H319-H335

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a

Synonimy:

 

Brand

Alfa Aesar